Tag: ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ

ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ

6 วิธีเช็คคุณภาพปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ6 วิธีเช็คคุณภาพปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ

ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ ถือเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับก่อสร้าง และยังเป็นวัสดุที่จำเป็นในงานก่อสร้างอย่างมาก ซึ่งความแข็งแรงของงานโครงสร้างถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง แต่โครงสร้างจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง และหนึ่งในนั้นคือเรื่องของคุณภาพของ ปูนซีเมนต์ที่จะใช้งาน วันนี้เราเลยมี 6 วิธีเช็คคุณภาพของปูนซีเมนต์มาฝาก ทดสอบสีของปูนซีเมนต์ อย่างแรกที่เราต้องดูก่อนเป็นอันดับแรกคือ สีของปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ ซึ่งปูนซีเมนต์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดคือ สีเทา และสีควรออกไปเป็นโทนแกมเขียว (Greenish Shade) โดยสีของปูนซีเมนต์สามารถเป็นตัวประเมินคุณภาพได้คร่าวๆ โดยคุณภาพของซีเมนต์มีส่วนผสมของปูนขาวหรือดินเหนียวมากเกินไปหรือไม่ เพราะเมื่อไหร่ที่สัดส่วนไหนมากเกินไป สีของปูนซีเมนต์จะไม่ใช่สีเทาแกมเขียว การยึดเกาะของปูนซีเมนต์ คุณลักษณะที่ดีของปูนซีเมนต์คือช่วยเกาะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ยึดติดกัน ดังนั้นปูนซีเมนต์ที่ดีไม่ควรเกาะกันเป็นก้อน ควรมีลักษณะเป็นผงละเอียด เพราะถ้าซีเมนต์ติดกันเป็นก้อน แสดงว่าปูนซีเมนต์อันนั้นมีความชื้นอยู่มาก นั่นแสดงว่าบรรจุภัณฑ์ของปูนซีเมนต์อาจมีรอยรั่ว